Rycerze św. Franciszka

Rycerze św. Franciszka czyli wspólnota FZŚ młodych, którą tworzą dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Działają i spotykają się w katedralnej parafii Świętego Krzyża w Opolu - w soboty o godz. 10.00 w salce katechetycznej, a formalnie przynależą do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich istniejącego przy klasztorze Franciszkanów w Opolu. Spotykają się, modlą i poznają Pismo Święte, spędzają czas na wdrażaniu w życie ideałów franciszkańskich. Przygotowują też inscenizacje teatralne, redagują pismo "Rycerskie Hasło". Wszystko to odbywa się pod opieką przełożonej s. Krystyny Skrockiej i asystenta duchowego o. Justyna Przybyły.

Rekolekcje zimowe Rycerzy Św Franciszka
Wspomnienie O. Sylwestra i galeria zdjęć
Gość Niedzielny o Rycerzach 7.11.2010
Modlitwa Ady i Kacpra
Modlitwa Kasi i Mateusza
Modlitwa Marleny i Michała
Modlitwy Julii i Mikołaja
Rycerze Św. Franciszka